Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Roken

Roken op het werk is overal verboden tenzij er duidelijk aangeduid staat in welke ruimtes er wel gerookt mag worden. Het bedrijf is wettelijk niet verplicht rookruimtes te voorzien.

Dit rookverbod geldt vanzelfsprekend ook:

  • aan boord van schepen (aan dek en in de ruimen)
  • in cabines van machines en voertuigen (kranen, stradlle-carriers, stackers)
  • in magazijnen
  • in pendelbussen of andere vormen van gemeenschappelijk vervoer
  • in sociale voorzieningen (toiletten, refter, kleed- en wasplaatsen, ehbo-lokalen, …)
  • in gebouwen, burelen, portacabines, …

De havenbedrijven bepalen zelf welke maatregelen ze treffen in het kader van dit Koninklijk Besluit van 19.01.2005.