Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Gevaarlijke goederen

Dagelijks kan je in contact komen met gevaarlijke producten. Volg nauwgelet de richtlijnen van het bedrijf.
Bij incidenten: neem geen enkel risicoVerwittig onmiddellijk je foreman. Raak niks aan. Gevaarlijke stoffen kunnen geur-en kleurloos zijn. Verwijder je uit de gevarenzone en denk aan de windrichting.
Denk in eerste instantie aan je veiligheid en de veiligheid van anderen.