Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Medisch onderzoek

In navolging van de reglementering van het Welzijn op het Werk is elke werknemer verplicht bij de arbeidsgeneeskundige dienst :

  • zich jaarlijks medisch te laten onderzoeken
  • na een arbeidsongeschiktheid van minstens 4 weken een werkhervattingsonderzoek te ondergaan
  • zich bij erkenning medisch geschikt te laten verklaren

Hierna de details van deze rubrieken en de contactpersonen.