Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Beroepsopleiding

De beroepsopleidingen aan de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort komen tot stand door een overeenkomst, die jaarlijks opgemaakt wordt tussen het Compensatiefonds voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Beide partijen zijn vertegenwoordigd in de Cel Beroepsopleiding.

Veiligheid is een vast onderdeel van elke georganiseerde opleiding en permanente bijscholing m.b.t. veiligheid en welzijn staan centraal. Dit ook rekening houdend met snel veranderende wetgeving.

Een gemotiveerd en ervaren team verzorgt deze opleidingen.

De opleidingen worden georganiseerd in het OpleidingsCentrum Zeebrugge, OCZ, gelegen langs de New Yorklaan 11 te Zeebrugge. Ook worden veel praktijkopleidingen op de bedrijven zelf georganiseerd.

Na de opleiding wordt de cursist geëvalueerd en ontvangt betrokkene bij een succesvolle evaluatie een getuigschrift en indien van toepassing de bijhorende functiespecialisatie.

Lees hier de beleidsverklaring van het opleidingscentrum.

De contactpersonen m.b.t. opleiding:

Severine Maes
Tel: 050/27.03.75
smaes@cewez.be

Sylvie Van Dierendonck
Tel: 050/60.43.50
svandierendonck@cewez.be

Grace Lowyck
Tel: 050/60.32.68
glowyck@cewez.be