Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

EHBO

Een havenarbeider kan zich ten allen tijde inschrijven voor een opleiding EHBO nijverheidshelper.
Dit kan op vrijwillige basis of op vraag van de firma.
Na het slagen van deze tweedaagse opleiding ontvangt de havenarbeider een brevet nijverheidshelper.

Wettelijk is voorzien dat dit brevet enkel geldig blijft mits het volgen van een jaarlijkse heropfrissingsopleiding. Havenarbeiders die in aanmerking komen, worden hiervoor jaarlijks uitgenodigd en moeten zich hiervoor niet opnieuw inschrijven.

Wanneer een havenarbeider binnen het kalenderjaar geen heropfrissing heeft gevolgd, vervalt dit brevet.

Een havenarbeider, waarvan het attest vervallen is, mag de opleiding pas opnieuw volgen nà 3 jaar. De basisopleiding mag maximaal tweemaal gevolgd worden.