Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Organisatie

Selectie

De selectie van de kandidaten gebeurt door het bedrijf en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de sociale partners (cel beroepsopleiding).
Bij de selectie wordt voorrang gegeven aan havenarbeiders rang A. Indien er onvoldoende havenarbeiders rang A zijn, kunnen ook havenarbeiders rang B geselecteerd worden

Evaluatie

Na elke opleiding wordt een evaluatie opgemaakt door het opleidingscentrum. Deze evaluaties worden besproken in de cel beroepsopleiding en het resultaat wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokken havenarbeider.

  • Opleidingen tot het verwerven van een functiespecialisatie: Bij een positieve evaluatie wordt de functiespecialisatie toegekend voor bepaalde duur (6 of 12 maanden) en wordt een getuigschrift afgeleverd. Na deze periode volgt een na-evaluatie door het opleidingscentrum. Bij een positieve na-evaluatie wordt de functiespecialisatie toegekend voor onbepaalde duur.
  • Andere opleidingen: Bij een positieve evaluatie wordt een getuigschrift afgeleverd.

Afwezigheden

Indien u niet aanwezig kan zijn op de geplande opleiding, moet u dit zo snel mogelijk melden,
en dit ten laatste 14 kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding op het nummer 050/60.43.50 of via mail aan svandierendonck@cewez.be of het nummer 050/60.32.68 of via mail aan glowyck@cewez.be.

Vanaf 14 kalenderdagen vóór de opleidingen worden meldingen van afwezigheden enkel goedgekeurd mits het voorleggen van een attest.
Dit kan enkel voor niet te plannen afwezigheden zoals arbeidsongeval, ziekte, klein verlet of een andere onverwachte en dringende reden.
In sommige zal u hiervoor een herverdelingsdag of verlofdag moeten opnemen.