Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Uitbetaling

Havenarbeiders opgenomen in de pool

Havenarbeiders opgenomen in de pool die initiatieopleiding volgen ontvangen voor die periode een werkloosheidsvergoeding uitbetaald via de uitbetalingsinstelling.

Bij het volgen van een specialisatieopleiding ontvangen zij enerzijds een werkloosheidsvergoeding en bijkomende bestaanszekerheid (enkel rang A havenarbeiders) uitbetaald via de uitbetalingsinstelling en anderzijds een bijpassing voor specialisatieopleiding uitbetaald via Cewez.

Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat

Logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat die opleiding volgen ontvangen via Cewez vzw hun normale loon van hun werkgever.

Vaklui

Vaklui die opleiding volgen ontvangen via Cewez vzw hun normale loon van hun werkgever.

Gelegenheidshavenarbeiders

Voor gelegenheidshavenarbeiders is geen bijkomende vergoeding voorzien, aangezien het recht op werkloosheidsuitkering behouden blijft tijdens die periode.