Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Infrastructuur

De opleidingen worden georganiseerd bij in het OpleidingCentrum Zeebrugge, OCZ, gelegen langs de New Yorklaan 11 te Zeebrugge. Zowel het opleidingsterrein als het gebouw werden door MBZ in concessie gegeven aan het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge – Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Theorieopleidingen

Voor het organiseren van theorieopleidingen beschikt OCZ over vier polyvalente opleidingsruimten.

Praktijkopleidingen

De praktijkopleidingen worden enerzijds georganiseerd op OCZ, anderzijds op de bedrijfsterreinen zelf.
Het OCZ beschikt over eigen opleidingsmachines. Het terrein werd door MBZ in concessie gegeven aan het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge – Brugge, Oostende en Nieuwpoort.