Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Jaarlijks medisch onderzoek

In navolging van de reglementering van het Welzijn op het Werk is elke werknemer verplicht zich jaarlijks medisch te laten onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst. Het onderzoek dient plaats te hebben uiterlijk vóór de vervaldatum op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling door de arbeidsarts.

Elke werknemer aan de losse pool wordt 10 maanden na het laatste onderzoek door de arbeidsarts schriftelijk en per sms uitgenodigd. Indien betrokkene op die specifieke datum niet aanwezig kan zijn, dient betrokkene steeds zelf Attentia hiervan te verwittigen op het nummer 050/54.58.60. Attentia moet steeds 2 werkdagen op voorhand verwittigd worden indien betrokkene niet kan aanwezig zijn op het geplande medisch onderzoek.

Havenarbeiders en logistiekers op timetable bij de firma's ICO, P&O, WWL, CSP, PSA, C.RO Ports, 2XL en Bridgestone worden ingepland door de firma zelf. Deze havenarbeiders en logistiekers dienen steeds de firma op de hoogte te stellen indien ze niet aanwezig kunnen zijn op het medisch onderzoek.

De werkgever doet een maximale inspanning om de werknemer tijdens de arbeidstijd in staat te stellen naar het jaarlijks medisch onderzoek te laten gaan. De werknemer is verplicht vooraf toestemming te vragen aan zijn werkgever om naar het onderzoek te vertrekken. Havenarbeiders op timetable die door de ploegendienst werden ingepland buiten de arbeidstijd, hebben recht op een MO-stempel (zie rubriek MO-stempel).

De arbeidsarts reikt een formulier voor de gezondheidsbeoordeling uit aan de werknemer, aan Cewez vzw en aan het bedrijf.

Aangezien het jaarlijks medisch onderzoek een verplichting is, kunnen er sancties volgen indien betrokkene hieraan niet voldoet. Verdere tewerkstelling in de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort is in dergelijk geval niet meer toegestaan en betrokkene wordt ter verantwoording opgeroepen voor het Paritair Subcomité / Administratieve Commissie eventueel kan een disciplinaire sanctie uitgesproken worden.

Attentia is gelegen in de Noordzeestraat 14B te Zeebrugge. Consultaties zijn steeds op afspraak. U kan hen bereiken op het nummer 050/54.58.60.

Contactpersoon bij Cewez i.v.m. het jaarlijks medisch onderzoek is Shana Deprez tel.050/55.93.03 of sdeprez@cewez.be