Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Jaarlijks medisch onderzoek

In navolging van de reglementering van het Welzijn op het Werk is elke werknemer verplicht zich jaarlijks medisch te laten onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst. Het onderzoek dient plaats te hebben uiterlijk vóór de vervaldatum op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling door de arbeidsgeneesheer.

Elke werknemer wordt 10 maanden na het laatste onderzoek door de arbeidsgeneesheer schriftelijk uitgenodigd. Indien betrokkene op die specifieke datum niet aanwezig kan zijn, dient betrokkene steeds zelf Attentia hiervan te verwittigen op het nummer 050/54.58.60.

De werkgever doet een maximale inspanning om de werknemer tijdens de arbeidstijd in staat te stellen naar het jaarlijks medisch onderzoek te laten gaan. De werknemer is verplicht vooraf toestemming te vragen aan zijn werkgever om naar het onderzoek te vertrekken.

De arbeidsgeneesheer reikt een formulier voor de gezondheidsbeoordeling uit aan de werknemer, aan Cewez vzw en aan het bedrijf.

Aangezien het jaarlijks medisch onderzoek een verplichting is, kunnen er sancties volgen indien betrokkene hieraan niet voldoet. Verdere tewerkstelling in de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort is in dergelijk geval niet meer toegestaan en betrokkene wordt ter verantwoording opgeroepen voor het Paritair Subcomité / Administratieve Commissie eventueel kan een disciplinaire sanctie uitgesproken worden.

Attentia is gelegen in de Noordzeestraat 14B te Zeebrugge. Consultaties zijn steeds op afspraak. U kan hen bereiken op het nummer 050/54.58.60.

Contactpersoon bij Cewez i.v.m. het jaarlijks medisch onderzoek is Shana Deprez tel.050/55.93.03 of sdeprez@cewez.be