Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Aanwervingsonderzoek

In navolging van de reglementering van het Welzijn op het Werk dient elke werknemer bij erkenning in de haven van Zeebrugge - Brugge medisch geschikt verklaard te worden om havenarbeid te mogen verrichten.

De arbeidsgeneesheer van de arbeidsgeneeskundige dienst (vb. Attentia) reikt een formulier voor de gezondheidsbeoordeling uit aan de werknemer, aan Cewez vzw en aan het bedrijf.