Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Werkhervattingsonderzoek

Bij een afwezigheid van ten minste 4 weken is elke werknemer verplicht zich te onderwerpen aan een werkhervattingsonderzoek door de arbeidsarts voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort. Dit onderzoek moet gebeuren ten laatste op de tiende werkdag na werkhervatting.

De werknemer krijgt van Cewez vzw een brief om een afspraak te maken bij Attentia, gelegen in de Noordzeestraat 14B te Zeebrugge. Consultaties zijn steeds op afspraak via het nummer 050/54.58.60.

Bij weigering kan de havenarbeider opgeroepen worden om te verschijnen voor de Administratieve Commissie wegens het niet voldoen aan de voorwaarden voor tewerkstelling volgens de ‘wetgeving welzijn op het werk’.

Contactpersoon bij Cewez m.b.t. werkhervattingsonderzoek is Shana Deprez tel.050/55.93.03 of sdeprez@cewez.be