Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

MO-stempel

Wat?
 

Vanaf 01/01/2019 : toekennen van een MO-Stempel + bijpassing indien havenarbeiders zich buiten de arbeidstijd moeten aanbieden bij de arbeidsgeneeskundige dienst voor het periodiek medisch onderzoek.

Wie heeft er recht op?

 • Havenarbeiders van de losse pool die buiten de arbeidsuren naar het periodiek medisch onderzoek moeten gaan.
 • Havenarbeiders op timetable die door de ploegendienst buiten de arbeidsuren worden ingepland voor een medisch onderzoek. (havenarbeiders op timetable die er zelf voor kiezen om buiten de arbeidsuren naar het Jaarlijks Medisch Onderzoek te gaan, krijgen geen MO-stempel).

Hoe MO-stempel bekomen?

 • Bovenvermelde havenarbeiders moeten zich na het medisch onderzoek aan de balie van Cewez aanbieden met de kaart van medisch onderzoek waarop “periodiek” onderzoek vermeld staat. Er wordt een halve stempel MO gezet. Dit kan slechts éénmaal per jaar.
  Voor havenarbeiders op timetable zal eerst navraag worden gedaan bij de ploegendienst of het medisch onderzoek door hen buiten de arbeidsuren werd gepland.
 • Halve werkloosheid dient aangevraagd te worden via MyJob. De online aanvraag wordt pas goedgekeurd na afstempeling van de MO- stempel door Cewez.
 • Deze dag kan ook gecombineerd worden met een halve shift of een halve dag beroepsopleiding : werkgever of Opleidingscentrum zetten de andere halve stempel.
 • Deze dag kan niet gecombineerd worden met een volle registratie; in dat geval wordt de MO-stempel verwijderd en de bijpassing niet uitbetaald.
 • De MO-stempel telt mee voor eindejaarspremie; niet voor herverdelingsdagen, noch voor quorum.

Welke vergoeding?
 

De MO-stempel geeft recht op een bijpassing Medisch Onderzoek (MO) ten bedrage van een halve dag feestdagloon voor havenarbeider alle werk, aangevuld met een halve dag werkloosheidsvergoeding (voor zover ze daar recht op hebben).
Deze bijpassing is ten laste van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid.

Wat met de aanwerving?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Medisch onderzoek heeft plaats gehad de dag zelf ’s morgens : de havenarbeider moet zich inloggen op MyJob als gedeeltelijk beschikbaar voor vandaag met als reden ‘jaarlijks medisch onderzoek’. Hij kan ingaan op alle werkaanbod maar kan niet verplicht worden aangeduid.
 2. Medisch onderzoek is gepland de dag zelf in de namiddag : de havenarbeider moet zich inloggen op MyJob als gedeeltelijk beschikbaar voor vandaag met als reden ‘jaarlijks medisch onderzoek’. Hij kan ingaan op alle werkaanbod maar moet in voorkomend geval melden aan de werkgever dat het gepland medisch onderzoek in de aangeboden shiftduur valt. Hij kan niet verplicht worden aangeduid.
 3. Medisch onderzoek is gepland voor de volgende dag : de havenarbeider moet zich inloggen op MyJob als gedeeltelijk beschikbaar voor morgen met als reden ‘jaarlijks medisch onderzoek’. Hij volgt dezelfde regeling als een havenarbeider die de volgende dag verlof heeft gepland : hij kan verplicht worden aangeduid voor de shift van 14u de dag van de aanwerving maar niet voor andere shiften.