Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Organisatie

In de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort is het veiligheidsbeleid als volgt georganiseerd:

Niveau 1

Dit zijn informele vergaderingen met de preventieadviseurs van alle bedrijven in de havens Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort aangevuld door enkele waarnemers zoals o.a. de werkgeversvertegenwoordigers, de arbeidsgeneesheer en de technische inspectie.

Dit veiligheidsorganisme komt 6 maal per jaar samen en bespreekt de voornaamste veiligheidsproblemen in de bedrijven, de arbeidsongevallen, de veiligheidskledij, de te nemen acties en de opvolging van veiligheidsacties.

Niveau 2

Elk bedrijf waar bij normale activiteit dagelijks minstens 25 havenarbeiders tewerkgesteld worden, dient een veiligheidsorganisme Niveau 2 op te richten. Niveau 2 is een bedrijfsgebonden paritair samengesteld orgaan bestaande uit een preventieadviseur, de werkgever of een aangestelde en evtentueel de arbeidsgeneesheer. Het aantal werknemersvertegenwoordigerd per bedrijf, uitsluitend aangeduid door de representatieve werknemersorganisatie, wordt als volgt bepaald door het gemiddeld aantal erkende havenarbeiders dat door dat bedrijf wordt tewerkgesteld:

Aantal erkende havenarbeiders

algemeen en logistiek contingent

aantal werknemersvertegenwoordigers
< 200 4 effectieve en 4 plaatsvervangende
> 200 en 400 6 effectieve en 6 plaatsvervangende
> 400 8 effectieve en 8 plaatsvervangende

Dit veiligheidsorganisme komt minimum 6 maal per jaar samen. Punten ter bespreking worden door de werknemersorganisaties rechtstreeks of via hun leden in Niveau 2 aangebracht. De dagorde wordt 5 werkdagen voor de vergadering via Cewez vzw bekendgemaakt aan de werknemersorganisaties.  De werking wordt vastgelegd in het reglement van inwendige orde.

Indien havenarbeiders deelnemen aan deze vergaderingen ontvangen zij een vergoeding van een halve dagtaak per bijeenkomst.

Bij acute veiligheidsproblemen dient Niveau 2 onmiddellijk te worden samengeroepen en de werknemersorganisaties onmiddellijk ingelicht.

Niveau 3

Dit is een overkoepelend paritair samengesteld orgaan, bevoegd over algemene veiligheidszaken in de haven en evtentueel beroepsmogelijkheid heeft over veiligheidszaken die geen oplossing vonden in Niveau 2.