Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Veiligheid - Beroepsopleiding > Veiligheid > Alcohol - en drugspreventie

Alcohol - en drugspreventie

Een paritaire werkgroep alcohol en drugspreventie werd destijds opgericht om een beleidsplan te ontwikkelen i.v.m. alcohol en andere drugs. Dit beleid inzake alcohol en drugs in de onderneming is gebaseerd op 3 doelstellingen: voorkomen, vroegtijdig signaliseren en verhelpen. C.A.O. 100 bepaalt dat elke organisatie verplicht is een alcohol- en drugsbeleid te bepalen en dit op te nemen in een beleids- of intentieverklaring.

Alcohol en drugs gaan niet samen met veiligheid. Het vermindert de reflexen, het reactievermogen, het zicht en de alertheid. Alcohol en drugs kunnen jouw veiligheid en de veiligheid van je collega's in gevaar brengen.

Belangrijke pijlers in het uitgewerkt beleid zijn enerzijds voorlichting en vorming van de hiërarchische lijn en leden van Niveau 1, 2 en 3 en anderzijds het aanbieden van een hulpverleningskader om veilig te kunnen werken.