Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Rijbewijs

Het is door de wegcode wettelijk verboden om met een voertuig op de openbare weg te rijden zonder geldig rijbewijs. De wegcode is niet alleen van toepassing op de openbare weg, maar ook op terminal.

Havenarbeiders wiens rijbewijs is ingetrokken of die een verval van sturen zijn opgelegd door een gerechtelijke uitspraak, zijn verplicht dit te melden aan hun werkgever. Zij mogen voor de duur van de intrekking of het verval, niet met een voertuig rijden. Dit verbod geldt dus ook op terminal.

De politie kan ten alle tijde inbreuken vaststellen op terminal inzake alcohol- of drugsintoxicatie conform de wegcode of conform de drugswet.