Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Wat is verzekerd

Gedekt risico

Kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling zijn:

a. waarborg hospitalisatie

ingeval van een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald:

 • verblijfskosten
 • erelonen
 • geneesmiddelen
 • kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt)
 • verblijf van één van de ouders bij het gehospitaliseerde kind
 • verblijfskosten van de donor
 • kosten van palliatieve zorg in het ziekenhuis
 • forfait van 620 euro voor thuisbevallingen
 • wiegendoodtest bij de zuigeling
 • mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur
 • ziekenhuisopname van één dag
 • vervoerskosten

b. waarborg pré- en post

in de periode van 1 maand voor de opname tot 3 maanden na de opname worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald:

 • geneesmiddelen
 • erelonen
 • prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt)

c. waarborg zware ziekten

Worden eveneens onbeperkt terugbetaald, zonder beperking in de tijd en ongeacht of men hiervoor in het ziekenhuis wordt opgenomen, de kosten van ambulante zorg die rechtstreeks verband houden met de volgende ernstige ziekten:

aids, amyotrofe laterale sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, diabetes, difterie, encefalitis, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, nierdialyse, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, tetanus, tuberculose, tyfus en paratyfus, virale hepatitis, vlektyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, ziekte van Pompe.

d. waarborg buitenland

De waarborg ziekenhuisopname is uitgebreid tot het buitenland voor de dringende en onvoorzienbare ziekenhuisopnames en voor die opnames die aanleiding hebben gegeven tot een akkoord van het ziekenfonds.

In deze waarborg zijn inbegrepen:

 • medische bijstand ter plaatse
 • administratieve organisatie
 • financiële tenlasteneming van de ziekenhuisopname (derde-betalersregeling)
 • repatriëring van de verzekerde en van de verzekerde gezinsleden
 • reddings- en opzoekingskosten
 • reis- en verblijfskosten voor het bezoek van een in het buitenland gehospitaliseerde verzekerde

Franchise

Eénmaal per jaar en per verzekerde komt AG Insurance niet tussen voor de eerste 125 euro voor terugbetaling op de waarborgen hospitalisatie en pré en post, zijnde de vrijstelling of franchise. De vrijstelling is enkel verschuldigd bij een opname in een éénpersoonskamer.