Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Sociale voordelen > Kinderbijslag

Kinderbijslag

Elke werknemer die een kind verwacht of een kind heeft, heeft recht op kraamgeld en kinderbijslag uitbetaald door het kinderbijslagfonds. In de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort is Cewez vzw aangesloten bij Parentia.

In de volgende rubrieken wordt ingegaan op volgende thema’s :

  • wie heeft recht op kraamgeld en kinderbijslag?
  • hoe wordt kraamgeld aangevraagd?
  • hoe wordt kinderbijslag aangevraagd?

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. kinderbijslag is Marijke Rabaey, tel. 050/55.90.57, mrabaey@cewez.be.