Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Sociale voordelen > Kinderbijslag > Aanvraag kraamgeld

Aanvraag kraamgeld

Een werknemer die een kind verwacht, heeft recht op kraamgeld uitbetaald door het kinderbijslagfonds. Parentia is voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort het bevoegd kinderbijslagfonds.

De aanvraag van het kraamgeld dient te gebeuren door de rechthebbende, meestal de vader van het kind. De uitbetaling van deze geboortepremie gebeurt meestal aan de moeder van het kind. Bepaalde gezinstoestanden leiden er soms toe dat dit niet de vader of de moeder is, zie hiervoor ook de uitleg in de rubriek Kinderbijslag - Recht.

De aanvraag kan ten vroegste vanaf de 6de maand van de zwangerschap ingediend worden. Het kraamgeld wordt ten vroegste na de 7de maand van de zwangerschap uitbetaald. Ook na de geboorte kan de premie nog aangevraagd worden.

Het formulier kan afgehaald worden bij Cewez vzw of hieronder gedownload worden.

Bij de aangifte van de geboorte bij de gemeente overhandigt de ambtenaar van de burgerlijke stand 2 geboortebewijzen. Het attest waarop vermeld staat “geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag” dient de werknemer te bezorgen aan het kinderbijslagfonds. Het andere geboortebewijs is bestemd voor het ziekenfonds.