Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Sociale voordelen > Kinderbijslag > Aanvraag kinderbijslag

Aanvraag kinderbijslag

Een werknemer die een kind heeft, heeft recht op kinderbijslag uitbetaald door het kinderbijslagfonds. Parentia is voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort het bevoegd kinderbijslagfonds.

De kinderbijslag wordt automatisch uitbetaald van zodra de werknemer kraamgeld heeft aangevraagd en een geboortebewijs van de gemeente (geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag) heeft ingediend bij het kinderbijslagfonds. Het invullen van het formulier voor aanvraag om kinderbijslag is in dergelijk geval niet meer noodzakelijk.

De uitbetaling van de kinderbijslag gebeurt aan de persoon die het kind opvoedt, meestal de moeder van het kind. Bepaalde gezinstoestanden leiden er toe dat dit niet de moeder is, zie hiervoor ook de uitleg in de rubriek Kinderbijslag - Recht.

Wanneer de kinderbijslag op een ander rekeningnummer gestort dient te worden, kan hiervoor een formulier afgehaald worden bij Cewez vzw of hieronder gedownload worden.

Werknemers die voorheen in het buitenland verbleven of voorheen zelfstandig waren en bijgevolg nog nooit kinderbijslag genoten, dienen het formulier Aanvraag om kinderbijslag wel in te vullen. De aanvraag van de kinderbijslag dient te gebeuren door de rechthebbende, meestal de vader van het kind. Bepaalde gezinstoestanden leiden er toe dat dit niet de vader is, zie hiervoor ook de uitleg in de rubriek Kinderbijslag - Recht. Het formulier kan afgehaald worden bij Cewez vzw of hieronder gedownload worden.