Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Recht

De rechthebbende is de persoon die het recht opent op kinderbijslag en bijgevolg het kraamgeld en de kinderbijslag aanvraagt. De uitbetaling gebeurt niet noodzakelijk aan de rechthebbende en is afhankelijk van de gezinstoestand.

Om kinderbijslag te blijven ontvangen, dient het kind aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voor een kind dat bijvoorbeeld hoger onderwijs volgt, wordt kinderbijslag uitbetaald op voorwaarde dat het kind jonger is dan 25 jaar, ten laatste op 30.11 ingeschreven is in het hoger onderwijs en ingeschreven blijft voor minstens 27 studiepunten. De voorwaarden waaraan het kind moet voldoen om kinderbijslag te blijven ontvangen, worden uitgelegd op de website van Parentia, https://www.parentia.be/