Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Sociale voordelen > Pensioenverzekering

Pensioenverzekering

Voor elke havenarbeider opgenomen in de pool en vaklui wordt door het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort, respectievelijk door het bedrijf, een pensioenverzekering afgesloten.

Hierna de inhoudelijke verschillen van de verzekering bij havenarbeiders opgenomen in de pool en de vaklui.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. de pensioenverzekering is Kerlijne Dedeurwaerder, tel. 050/55.90.55, kdedeurwaerder@cewez.be.