Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Pensioenen

De Rijksdienst voor Pensioenen rekent en betaalt pensioenbedragen uit en verschaft de nodige inlichtingen hierover.

Alle informatie m.b.t. pensioenbepalingen is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx

In de hierna volgende rubrieken wordt informatie gegeven m.b.t.:

pensioenaanvraag en leeftijd
pensioenbedrag

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. pensioenen is Mieke Logghe, tel. 050/55.90.65, mlogghe@cewez.be.