Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Pensioenen

De Federale Pensioendienst geeft advies en informatie over het pensioen - staat in voor de berekening én de betekening van de pensioenenrechten - betaalt de pensioenen correct en stipt uit.
Dit zowel voor werknemers, ambtenaren als voor inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Hierna vindt u bijkomende informatie m.b.t.:

pensioenaanvraag en leeftijd
pensioenbedrag

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. pensioenen is Mieke Logghe, tel. 050/55.90.65, mlogghe@cewez.be