Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Sociale voordelen > Pensioenen > Aanvraag en leeftijd

Aanvraag en leeftijd

Leeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd in België bedraagt momenteel 65 jaar, dit zowel voor mannen als voor vrouwen.
De ingangsdatum is steeds de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag.

De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar (vanaf geboortedatum 01/01/1960) én in 2030 tot 67 jaar (vanaf geboortedatum 01/01/1965).

Vervroegd op pensioen gaan is mogelijk met een minimumleeftijd van 63 jaar én 42 jaar loopbaanvoorwaarde.

Uitzondering ingeval een lange loopbaan: vervroegd pensioen is ook mogelijk vanaf 60 jaar en 44 jaar loopbaanvoorwaarde of vanaf 61 jaar en 43 jaar loopbaanvoorwaarde.

Aanvraag

De Federale Pensioendienst start automatisch een pensioenaanvraag op ingeval een wettelijke rustpensioen.
U ontvangt hierover briefwisseling ruim 1 jaar voor de ingangsdatum (= eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag).

Een pensioenaanvraag ingeval een vervroegd rustpensioen kan ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden bij de Federale Pensioendienst.

Dit kan op verschillende manieren:

  • online via de website www.pensioenaanvraag.be
  • bezoek aan dienst Pensioenen van uw gemeentebestuur
  • bezoek aan een Pensioenpunt van de Federale Pensioendienst

Elke identificatie gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart om uw gegevens te beschermen.
Het is bijgevolg aangeraden om uw pincode mee te nemen.