Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeiders > Sociale voordelen > Pensioenen > Aanvraag en leeftijd

Aanvraag en leeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd is zowel voor mannen als voor vrouwen vastgelegd op 65 jaar.

Iemand die op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, dient geen pensioenaanvraag in hiervoor. De Rijksdienst voor Pensioenen berekent automatisch het rustpensioen en zorgt voor een tijdige uitbetaling, zijnde op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 65 jaar wordt. Vóór deze eerste uitbetaling krijgt betrokkene een toelichting over het berekende pensioenbedrag.

Iemand die vóór de leeftijd van 65 jaar met pensioen wenst te gaan (d.w.z. vervroegd pensioen) en aan bepaalde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voldoet, dient dit in bij de Rijksdienst voor Pensioenen of het gemeentebestuur van zijn/haar hoofdverblijfplaats. De aanvraag kan ten vroegste één jaar vóór en ten laatste één maand vóór de gewenste ingangsdatum. De identiteitskaart en het eventuele trouwboekje van betrokkene is hierbij vereist.

De bepalingen betreffende vervroegd pensioen zijn per 01.01.2013 gewijzigd.
Tussen 2013 en 2016 worden zowel de leeftijds- als de loopbaanvoorwaarden geleidelijk verhoogd. Tot 2012 was vervroegd pensioen op 60 jarige leeftijd mogelijk mits een loopbaan van 35 jaar.

Vanaf 01/02/2016 is de minimumleeftijd  62 jaar en de minimum loopbaan 40 jaar.

 

Jaar Minimumleeftijd
(indien lange loopbaan)
Loopbaanvoorwaarde
(indien lange loopbaan)
2012 60 jaar 35 jaar
2013

60,5 jaar

(60 jaar)

38 jaar
(40 jaar)
2014

61 jaar

(60 jaar)

39 jaar
(40 jaar)
2015

61,5 jaar

(60 jaar)

40 jaar
(41 jaar)
2016

62 jaar
(60 jaar)

(61 jaar)

40 jaar
(42 jaar)

(41 jaar)

2017

62,5 jaar

(60 jaar)

(61 jaar)

41 jaar

(43 jaar)

(42 jaar)

2018

63 jaar

(60 jaar)

(61 jaar)

41 jaar

(43 jaar)

(42 jaar)
vanaf 2019

63 jaar

(60 jaar)

(61 jaar)

42 jaar

(44 jaar)

(43 jaar)