Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Bedrag

Op 55 jarige leeftijd ontvangt elke werknemer automatisch een pensioenraming, met vermelding van een toekomstig pensioenbedrag. Na deze leeftijd kan elke werknemer een nieuwe pensioenaanvraag indienen, rekening houdende met eventuele loopbaanwijzigingen.

Het pensioenbedrag hangt af van de leeftijd, de beroepsloopbaan en de gezinstoestand van betrokkene.

Op het bruto bedrag worden diverse afhoudingen, zoals sociale zekerheidsbijdragen, solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing toegepast.