Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Bedrag

Het pensioenbedrag is afhankelijk van de leeftijd, de beroepsloopbaan en de gezinstoestand van de aanvrager.

Op het bruto bedrag worden diverse afhoudingen, zoals sociale zekerheidsbijdragen, solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing toegepast.