Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Premies

De premies voor de hospitalisatieverzekering worden voor de actieve arbeid(st)ers betaald door de werkgever.

Elke werknemer kan bovendien de aansluiting vragen voor zijn gezinsleden. Gezinsleden zijn echtgeno(o)t(e), samenwonende partner en kinderen jonger dan 25 jaar voor wie betrokkene kinderbijslag geniet. Bovendien dient aansluiting aangevraagd te worden voor alle gezinsleden. Aansluitingsdocumenten kunnen bekomen en ingediend worden bij Cewez vzw.

Tijdige aansluiting van gezinsleden is binnen de 3 maanden:

  • volgend op de indiensttreding
  • na de geboorte van een kind
  • na huwelijk of (wettelijk) samenwonend

In dergelijk geval is de aansluiting zonder medische formaliteiten, zonder wachttijden en zonder uitsluiting van voorafbestaande aandoeningen.

Jaarpremies voor de gezinsleden dienen betaald te worden door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij.

Een meerwaarde van 10 % en een wachttijd van 10 maanden is van toepassing bij laattijdige aansluiting en de aansluiting is in dergelijk geval afhankelijk van de acceptatie van de medische vragenlijst.