Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Individuele verderzetting

Bij uitdiensttreding, pensionering of schorsing van de loopbaan bestaat de mogelijkheid de collectieve hospitalisatieverzekering voor zichzelf en de eventueel aangesloten gezinsleden individueel verder te zetten.

Dit kan enkel op voorwaarde dat betrokkene reeds 2 jaar ononderbroken aangesloten is en indien er binnen een termijn van 30 dagen gereageerd wordt op het voorstel. Er zijn geen bijkomende medische formaliteiten in te vullen en er geldt geen wachttijd.

De premie wordt gekoppeld aan de leeftijd van de verzekerde(n) op het ogenblik van de individuele verderzetting. Tenzij er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van prefinanciering (AG Care Vision), dan wordt de premie berekend op basis van de leeftijd waarop het prefinancieringscontract afgesloten werd. Prefinanciering is een systeem waarbij betrokkene maandelijks een bedrag bijbetaalt en heeft tot doel, bij pensionering of uitdiensttreding, verzekerd te blijven tegen een aanvaardbare premie.

Voor inlichtingen hieromtrent kunt u terecht bij Cewez vzw, Kerlijne Dedeurwaerder, 050/55.90.58, kdedeurwaerder@cewez.be of bij de verzekeringsmakelaar C finance, Wapenplein 8, 8400 Oostende, 059/50.49.11.

Individuele verderzetting en/of prefinanciering van de collectieve hospitalisatieverzekering is geen verplichting. Aansluiting via een eigen verzekeringsmakelaar of mutualiteit is uiteraard ook mogelijk.