Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Melding

Op voorhand

Van zodra betrokkene weet dat hij of zij gehospitaliseerd wordt, dient de hospitalisatie op voorhand gemeld te worden bij de hospitalisatieverzekering AG Insurance, ofwel:

  • telefonische aangifte op het nummer 02/664.89.80
  • online aangifte via de website van de hospitalisatieverzekering

                      1. https://www.aginsurance.be/Hospitalization/nl/Paginas/home.aspx

                      2. klikken op de toets ‘ONLINE aangifte’

                      3. klikken op de verzekeraar AG Insurance

                      4. stapsgewijs invullen van het aangifteformulier

Betrokkene ontvangt een bevestiging van de waarborgen, de tenlasteneming en de derde-betalersregeling naar de verzekerde en naar het ziekenhuis. Bij opname bezorgt betrokkene deze bevestiging aan het onthaal van het ziekenhuis.

Niet op voorhand

Kon de aangifte, door omstandigheden (vb. opname via spoed) niet op voorhand gebeuren, meldt betrokkene de hospitalisatie alsnog telefonisch bij de verzekeringsmakelaar C finance op het nummer 059/50.49.11.

Bij de verzekeringsmakelaar kan betrokkene terecht voor:

  • aangifte indien deze niet op voorhand gebeurde bij de hospitalisatieverzekering
  • allerlei vragen m.b.t. het dossier
  • indienen van facturen en attesten op het adres :

                                  C finance
                                  Wapenplein 8
                                  8400 Oostende


Het opsturen van facturen of attesten rechtstreeks aan de hospitalisatieverzekering te Brussel zorgt voor vertraging; stuur deze op aan C finance te Oostende of bezorg deze aan Cewez vzw

Derde-betalersregeling

AG Insurance beslist of de derde-betalersregeling al of niet van toepassing is:

  • Indien de derde-betalersregeling van toepassing is, regelt AG Insurance de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis. Betrokkene dient geen verdere formaliteiten meer in te vullen.
  • Indien de derde-betalersregeling niet van toepassing is of indien de verzekerde er geen gebruik van wenst te maken, betaalt betrokkene de facturen aan het ziekenhuis en kan de terugbetaling bekomen worden via AG Insurance. De noodzakelijke documenten kunnen bij Cewez vzw bekomen worden.