Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Lonen - premies > Inhoudingen > RSZ - Werkbonus

RSZ - Werkbonus

RSZ

RSZ is de bijdrage waarmee de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. De werknemersbijdrage bedraagt 13,07 % van het brutoloon verhoogd met 8 %.

Werkbonus

Er bestaat een vermindering van de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid voor de lage lonen, dat tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen. Dit is een overheidsmaatregel om werken aantrekkelijker te maken dan stempelen.