Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Loonbeslag

Bij loonbeslag wordt er beslag gelegd op een deel van het nettoloon, eindejaarspremie en vakantiegeld om zo schuldeisers af te betalen. Cewez vzw stort een deel van het loon door aan de schuldeisers. Het loonbeslag blijft doorgaan tot de schuld is afbetaald. Aangezien loonbeslag een vorm is van gerechtelijke invordering, is Cewez vzw verplicht dit te doen.