Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Lonen - premies > Inhoudingen > Fiscaal voluntariaat

Fiscaal voluntariaat

Indien een havenarbeider meer wenst te laten afhouden van zijn loon dan wettelijk voorzien kan hij een schriftelijke aanvraag indienen bij Cewez vzw of langs gaan aan de balie van Cewez vzw.

Het formulier voor aanvraag tot fiscaal voluntariaat kan bekomen worden bij Cewez vzw of hier gedownload worden en ondertekend terug bezorgd worden aan Cewez vzw.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. fiscaal voluntariaat is Ariane Claes, tel. 050/55.90.52, aclaes@cewez.be.