Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Lonen - premies > Inhoudingen > Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen op beroepsinkomsten. Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing worden wettelijk opgelegde barema’s toegepast. Hoe hoger de belastbare wedde, hoe hoger de inhouding aan bedrijfsvoorheffing. De gezinssituatie en aantal personen ten laste wordt o.a. mee in rekening gebracht.