Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Verloning

De verloning van havenarbeiders opgenomen in de pool, logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat en vaklui tewerkgesteld in de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort gebeurt door Cewez vzw.

Twee keer per maand wordt het loon uitbetaald en ontvangen de werknemers een loonstrook. De principes waarop de lonen gebaseerd zijn, zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze worden in de volgende rubrieken uitvoerig beschreven.