Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Lonen - premies > Verloning > Havenarbeiders van de pool

Havenarbeiders van de pool

De verloning van de havenarbeiders opgenomen in de pool tewerkgesteld in de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort gebeurt door Cewez vzw.

Loonperiode

Twee keer per maand worden de lonen uitbetaald en krijgt de havenarbeider de desbetreffende loonstrook opgestuurd:

  • verloning van de 1ste t.e.m. de 15de kalenderdag wordt uitbetaald de 3de werkdag volgend op de 15de dag van de maand
  • verloning van de 16de dag t.e.m. de 31ste kalenderdag wordt uitbetaald de 3de werkdag van de daaropvolgende maand

Functieverloning

De taken van havenarbeiders opgenomen in de pool worden betaald volgens vastgelegde loontabellen. De tarieven worden bepaald door het aanvangsuur, de functiespecialisatie, de categorie, de duur van de shift (volle, halve shift) en de dag (weekdag, weekend, feestdag); ongeacht bij welk bedrijf betrokkene tewerkgesteld wordt.

Functieverloning impliceert dat het voorbereidend en aanvullend werk opgenomen is in het loon. Dit gaat van het opstarten van machines en noodzakelijk nazicht op bedrijfsparaatheid, over de behandelingsvoertuigen en/of nodige machinegebonden behandelingsmateriaal brengen naar de plaats van tewerkstelling tot het terugbrengen na de taak van het materiaal naar de standplaats.

De functielonen zijn indexeerbaar en worden opgesplitst in functieloon voor:

  • havenarbeider alle werk, uitwijzer, stouwbreaker-zetter, markeerder, high & heavy chauffeur
  • tugmasterchauffeur, bobcatchauffeur, unimogchauffeur, empty container handler
  • bullchauffeur, heftruckchauffeur +20T, reachstackerchauffeur, kraanman
  • portaalkraanbediener, straddle carrier chauffeur, giekkraanman +20T, RMG-RTG-bediener
  • foreman
  • ceelbaas