Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Vaklui

De verloning van vaklui tewerkgesteld in de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort gebeurt door Cewez vzw.

Twee keer per maand worden de lonen uitbetaald en wordt de desbetreffende loonstrook opgestuurd:

  • verloning van de 1ste t.e.m. de 15de kalenderdag wordt uitbetaald de 3de werkdag volgend op de 15de dag van de maand
  • verloning van de 16de dag t.e.m. de 31ste kalenderdag wordt uitbetaald de 3de werkdag van de daaropvolgende maand

De taken als vaklui worden betaald volgens het vastgelegde loon in de arbeidsovereenkomst gebaseerd op minimumloontabellen. De tarieven worden bepaald door het aanvangsuur, de categorie (ongeschoold, geoefend, geschoold, buiten categorie), de duur van de shift en de dag (weekdag, weekend, feestdag).