Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Premies

Per gepresteerde shift ontvangen de werknemers bijkomende vergoedingen. In de rubrieken hierna wordt hier verder op ingegaan.