Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Autobehandeling

Havenarbeiders van de losse pool kunnen, indien ze aan de onderstaande voorwaarden voldoen,
maximaal 2 opleidingen op jaarbasis volgen.

- Losse pool;
- Geen medische vrijstelling hebben voor dat bepaald werk;

De opleiding autobehandeling wordt op regelmatige basis georganiseerd, rekening houdend met de planning van het opleidingscentrum.