Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Mafi

Havenarbeiders van de losse pool kunnen, indien ze aan de onderstaande voorwaarden voldoen,
maximaal 2 opleidingen op jaarbasis volgen.

- Losse pool;
- Geen medische vrijstelling voor dat bepaald werk;
- Functiespecialisatie tugmasterchauffeur vereist;
- Minimum 60 shiften als tugmasterchauffeur gepresteerd;

Deze opleiding wordt op regelmatige basis georganiseerd, rekening houdend met de planning van het opleidingscentrum.