Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Vaderschapsverlof

Iedere havenarbeider heeft recht op 10 dagen afwezigheid (uitgesplitst in 3 dagen klein verlet en 7 dagen vaderschapsverlof) te rekenen vanaf de geboortedatum tot uiterlijk 4 maand erna.

Het recht op vaderschapsverlof wordt toegekend bij indiening van een uittreksel van de geboorteakte bij de mutualiteit én bij de werkgever. Havenarbeiders van het algemeen contingent dienen dit in bij Cewez vzw.

Voor de dagen klein verlet ontvangt de havenarbeider een vergoeding van zijn uitbetalingsinstelling.

Voor de dagen vaderschapsverlof ontvangt de havenarbeider een uitkering van de mutualiteit (82% van het begrensd brutoloon) a.d.h.v. de ingevulde rubrieken van het inlichtingsblad.

Rubriek ‘in te vullen door de werkgever’:

De mutualiteit verstuurt deze rubriek aan de werkgever. Cewez vzw drukt de nodige gegevens af en stuurt deze ingevulde rubriek terug naar de mutualiteit.  

Rubriek ‘in te vullen door de gerechtigde’:

De mutualiteit verstuurt deze rubriek aan de havenarbeider. Hij vult de nodige gegevens in en stuurt deze ingevulde rubriek terug naar de mutualiteit.           

Opmerking: Sommige mutualiteiten (vb. Onafhankelijk Ziekenfonds, HZIV, …) hanteren deze werkwijze (nog) niet. De havenarbeider ontvangt de ganse bundel van het inlichtingsblad en doet zelf het nodige om alle rubrieken te vervolledigen.

 

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. vaderschapsverlof is Mieke Logghe, tel. 050/55.90.65, mlogghe@cewez.be.