Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Vaderschapsverlof

Iedere havenarbeider heeft recht op 15 dagen afwezigheid (uitgesplitst in 3 dagen klein verlet en 12 dagen vaderschapsverlof, dit voor geboortes vanaf 01/01/2021) te rekenen vanaf de geboortedatum tot uiterlijk 4 maand erna.

Het recht op vaderschapsverlof wordt toegekend bij indiening van een uittreksel van de geboorteakte bij de mutualiteit én bij de werkgever. Havenarbeiders van het algemeen contingent dienen dit in bij Cewez vzw.

Voor de dagen klein verlet ontvangt de havenarbeider een vergoeding van zijn uitbetalingsinstelling.

Voor de dagen vaderschapsverlof ontvangt de havenarbeider een uitkering van de mutualiteit (82% van het begrensd brutoloon) a.d.h.v. de ingevulde rubrieken van het inlichtingsblad.

Om uitkeringen te kunnen berekenen en uit te betalen vraagt het ziekenfonds gegevens op adhv. de verschillende rubrieken van het inlichtingenblad.

Rubriek ‘in te vullen door de werkgever’:

Voor elke periode van arbeidsongeschiktheid gebeurt er voor deze rubriek een elektronische aangifte sociaal risico (ZIMA 001) door Cewez als werkgever sinds 01/07/2019.   

Rubriek ‘in te vullen door de gerechtigde’:

Voor elke periode van arbeidsongeschiktheid wordt deze rubriek ingevuld en ondertekend door de havenarbeider.

Voor vragen m.b.t.vaderschapsverlof kunt u contact opnemen met de balie, tel. 050/55.90.55, ziekte@cewez.be.