Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Klein verlet

Bepaalde omstandigheden geven een werknemer het recht om met behoud van loon afwezig te blijven van het werk. Om recht te hebben op dit klein verlet dient betrokkene dit te staven met een geldig document uitgereikt door de desbetreffende dienst.

De gebeurtenissen die dit recht geven, de duur van de afwezigheid en de periode waarin deze opgenomen moet worden, zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

Hieronder een overzicht:

  • Huwelijk van de werknemer: 2 dagen te nemen tijdens de week van het huwelijk of de daaropvolgende week. Het uittreksel uit de huwelijksakte dient aangevraagd te worden bij de dienst Bevolking.
  • Huwelijk van een kind, (schoon)broer, (schoon)zus, (schoon)vader, (schoon)moeder, kleinkind : de dag van het huwelijk. Het uittreksel uit de huwelijksakte dient aangevraagd te worden bij de dienst Bevolking.
  • Geboorte van een kind van de werknemer: 3 dagen. Het uittreksel uit het geboorteregister dient aangevraagd te worden bij de dienst Bevolking.
  • Overlijden van de echtgenoot(e), kind: 3 dagen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis. Het uittreksel uit het overlijdensregister dient aangevraagd te worden bij de dienst Burgerlijke Stand. Extra 7 dagen op te nemen binnen termijn van 1 jaar
  • Overlijden van de (schoon)vader, (schoon)moeder, stiefmoeder/stiefvader: 3 dagen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis. Het uittreksel uit het overlijdensregister dient aangevraagd te worden bij de dienst Burgerlijke Stand. Extra 2 dagen op te nemen binnen termijn van 1 jaar
  • Overlijden van de (schoon)broer, (schoon)zus, grootmoeder, grootvader, kleinkind: de dag van de begrafenis. Het uittreksel uit het overlijdensregister dient aangevraagd te worden bij de dienst Burgerlijke Stand.
  • Plechtige communie of lentefeest van een kind: de dag van het feest of de werkdag ervoor of erna wanneer het feest in een weekend valt. Een attest dient aangevraagd te worden bij de pastoor of de Vrijzinnige Jeugd.
  • Eerste communie of eerstelingenfeest geeft geen recht op klein verlet.

Voor vragen m.b.t. klein verlet kunt u contact opnemen met de balie, tel. 050/55.90.55, kdedeurwaerder@cewez.be.