Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Betaalde feestdagen

Havenarbeiders van het aanvullend contingent hebben elk jaar recht op 10 betaalde feestdagen. Indien de feestdag tijdens het weekend valt, dan wordt deze verzet naar de eerstvolgende werkdag tenzij anders overeengekomen is op bedrijfsvlak.