Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Betaald verlof

In principe heeft elke logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat recht op 20 dagen verlof per kalenderjaar. De verdeling van dit verlof is in verhouding tot het aantal gepresteerde en/of gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar, zijnde het vorige kalenderjaar.

Indien een werknemer in dienst komt, dient hij een verlofattest op te vragen bij de vorige werkgever en te bezorgen aan zijn huidige werkgever. In de periode van mei/juni krijgt iedere arbeider een vakantieattest van het vakantiefonds (vb RJV) waar hun vorige werkgever bij is aangesloten, zodra het vakantieattest van de RJV of een ander vakantiefonds voorhanden is dient hij hiervan een kopie aan Cewez te bezorgen. Zodoende kan het totaal aantal rechtgevende dagen herberekend worden door Cewez vzw.