Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Anciënniteitsverlof

Afhankelijk van het aantal dienstjaren heeft elke erkende havenarbeider van het aanvullend contingent recht op anciënniteitsverlof.

vanaf 5 t.e.m. 9 jaar dienst 1 dag
vanaf 10 t.e.m. 14 jaar dienst 2 dagen
vanaf 15 t.e.m. 19 jaar dienst 3 dagen
vanaf 20 t.e.m. 24 jaar dienst 4 dagen
vanaf 25 t.e.m. 29 jaar dienst 5 dagen
vanaf 30 t.e.m. 34 jaar dienst 6 dagen
vanaf 35 t.e.m. 39 jaar dienst 7 dagen

In het jaar waarin de 5 jaar anciënniteit bereikt wordt, wordt het anciënniteitsverlof reeds toegestaan.

De volgorde waarin betaald verlof en anciënniteitsverlof opgenomen wordt tijdens het jaar is overgelaten aan de vrije keuze van de werknemer.