Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Sociale voordelen > Pensioenverzekering > Vaklui > Verzekeringscombinaties

Verzekeringscombinaties

De verzekeringsbewerking die aangewend wordt om de uitkering bij in leven zijn op einddatum te financieren, is een gemengde kapitaalsverzekering 10/30.

De aangeslotene kan echter kiezen om de verzekeringscombinatie aan te passen aan zijn behoeften. Betrokkene kan kiezen tussen de volgende combinaties :

  • Een gemengde kapitaalsverzekering 10/20, waarbij het kapitaal bij leven op de einddatum het dubbele is van het kapitaal bij overlijden. Deze combinatie wordt aanbevolen voor verzekerden met één of meer kinderen ten laste.
  • Een gemengde kapitaalsverzekering 10/25, waarbij het kapitaal bij leven op de einddatum gelijk is aan 2,5 maal het kapitaal bij overlijden. Deze combinatie wordt aanbevolen voor gehuwde of samenwonende verzekerden zonder kind ten laste.
  • Een gemengde kapitaalsverzekering 10/30, waarbij het kapitaal bij leven op de einddatum gelijk is aan 3 maal het kapitaal bij overlijden. Deze combinatie wordt aanbevolen voor ongehuwde of niet samenwonende verzekerden zonder kind ten laste.

De aangeslotene kan tijdens de periode van één maand na zijn aansluitingsdatum vrij kiezen voor één van deze verzekeringscombinaties. De keuze dient schriftelijk aan Integrale meegedeeld te worden.

De verzekerde kan jaarlijks op 1 januari zijn verzekeringscombinatie aanpassen.