Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Uitkeringen

Dit extra-legaal plan omvat een bijkomend pensioen in geval van leven op de pensioenleeftijd op 65 jaar, alsook de betaling aan de begunstigden van een kapitaal in geval van overlijden vóór de pensionering.