Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Aanvraag

Een bedrijf dat een opleidingsbehoefte vaststelt, richt een aanvraag aan de Cel Beroepsopleiding. Een aanvraagformulier voor beroepsopleiding wordt ingevuld en overgemaakt aan Cewez vzw. Cewez vzw legt dit formulier ter goedkeuring voor op de eerstvolgende bijeenkomst van de Cel Beroepsopleiding.

Alle havenarbeiders moeten de kans krijgen om zich in te schrijven voor de opleiding.
De opleidingen moeten daarom kenbaar gemaakt worden op een goed zichtbare plaats voor alle havenarbeiders, vb refter.

De volledige kandidatenlijst  samen met de selectie van het bedrijf wordt toegevoegd bij het aanvraagformulier.

Hieronder kan u het aanvraagformulier terug vinden.