Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Kandidaten

Bij de selectie dient steeds voorrang gegeven worden aan havenarbeiders rang A. Indien er onvoldoende havenarbeiders rang A zijn, kunnen ook havenarbeiders rang B geselecteerd worden.
De selectie van de kandidaten door het bedrijf wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de sociale partners (Cel Beroepsopleiding)