Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Uitvoering

 De havenarbeiders die geselecteerd zijn voor de opleiding worden schriftelijk uitgenodigd door het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Vanaf 14 kalenderdagen vóór de opleiding worden meldingen van afwezigheden nog enkel goedgekeurd mits het voorleggen van een attest. Dit kan enkel voor niet te plannen afwezigheden zoals arbeidsongeval, ziekte, klein verlet of een andere onverwachte en dringende reden.
In sommige gevallen zal een herverdelingsdag of verlofdag opgenomen moeten worden.

Ook aan de bedrijven wordt gevraagd om de planning te respecteren. Indien er toch te veel werk is kan de opleiding, enkel op vraag van de werkleiding/ploegendienst, uitgesteld worden.