Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Was en onderhoud kledij

Per gepresteerde shift ontvangt de havenarbeider van het gelegenheidscontingent een forfaitair bedrag als vergoeding om de werkkledij zelf te wassen en onderhouden, tenzij het bedrijf voor een gunstiger regeling zorgt. Gelieve contact op te nemen met Cewez vzw om het huidig bedrag te kennen.