Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Verplaatsingsvergoeding

Per gepresteerde shift ontvangt de havenarbeider van het gelegenheidscontingenteen vergoeding voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplaats of het aanwervingslokaal, zijnde eigen vervoer of fietsvergoeding.

Eigen vervoer

Eigen vervoer betreft een vergoeding die de werkgever toekent aan de werknemer die de afstand van zijn woonplaats naar de werkplaats of het aanwervingslokaal overbrugt met de wagen, motorvoertuig of openbaar vervoer.

Het bedrag is een perimetervergoeding.

Fietsvergoeding

Fietsvergoeding betreft een vergoeding die de werkgever toekent aan de werknemer die de afstand van zijn woonplaats naar de werkplaats of het aanwervingslokaal overbrugt met de fiets. Het gaat uitsluitend over kilometers tussen de woonplaats en het bedrijf en niet over kilometers gefietst tijdens de werkuren.

Gelieve contact op te nemen met Cewez vzw om het huidig bedrag te kennen, dit bedrag is onbelast.

Het formulier voor aanvraag tot fietsvergoeding kan bekomen worden bij Cewez vzw of kunt u hieronder terug vinden. De fietsvergoeding wordt toegekend vanaf de 1ste of de 16de kalenderdag van de maand die volgt op de datum van de aanvraag.

Zodra de verplaatsing niet langer per fiets gebeurt, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan Cewez vzw. Vanaf dat moment wordt opnieuw de perimetervergoeding toegekend. Cewez vzw kan ten allen tijde controleren of betrokkene daadwerkelijk met de fiets naar het werk komt.