Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Walking time

Per gepresteerde shift ontvangt de havenarbeider opgenomen in de pool een forfaitaire vergoeding voor de verplaatsing tussen het aanwervingslokaal en de werkplaats. Gelieve contact op te nemen met Cewez vzw om het huidig bedrag te kennen.